нашите проекти

Креативност, креативност, креативност...

Нашите проекти

В „Млад Изобретател“ учим инженерни технологии под формата на реални, физически проекти. В процеса на обучение създаваме най-различни изобретения от коледни светлини до напълно функционални роботи. Нашите проекти могат да бъдат лесно програмирани със средата за програмиране на Ардуино.

Проектирай..

Създай...

Тествай...

Повтори...

Идея, изпълнение, презентация...

Конкурс: най-иновативни проекти С платка млад изобретаТел

Очаквайте скоро конкурс за най-иновативни проекти с Ардуино, създадени с развойните платки на Млад Изобретател и програмирани със средата на Ардуино. Конкурса ще се проведе в град Пловдив и онлайн.